Uitslag 'bijtastische' prijsvraag!

Er waren ruim 20 deelnemers aan onze ‘bijtastische’ prijsvraag. Gevraagd werd naar twee extra oorzaken waarom het slecht gaat met de bijen in Nederland. In het artikel werden er twee genoemd: gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en gebrek aan variatie in planten en bomen o.a. door intensieve landbouw. De meeste deelnemers noemden twee van de onderstaande goede antwoorden.

De zes oorzaken waarom het slecht gaat met de bij

Naast gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en intensieve landbouw zijn dit:

  • Bestuiving door bijenvolken van imkers, waardoor voor de wilde bijen geen voedsel overblijft.
  • Elektromagnetische straling
  • Windmolens
  • Verschillende bijenziektes.

Bron: https://beelife.nl/blog-news/waarom-gaat-het-slecht-met-de-bij. Daar is ook meer achtergrondinformatie bij de verschillende oorzaken te vinden.

Onder de inzenders van de goede antwoorden zijn 9 bijenhotels verloot. De winnaars krijgen een berichtje dat zij een afspraak kunnen maken om hun prijs af te halen.

Nieuws

Uitslag 'bijtastische' prijsvraag!

Er waren ruim 20 deelnemers aan onze ‘bijtastische’ prijsvraag. Gevraagd werd naar twee extra oorzaken waarom het slecht gaat met de bijen in Nederland. In het artikel werden er twee genoemd: gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en gebrek aan variatie in planten en bomen o.a. door intensieve landbouw. De meeste deelnemers noemden twee van de onderstaande goede antwoorden.

De zes oorzaken waarom het slecht gaat met de bij

Naast gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en intensieve landbouw zijn dit:

  • Bestuiving door bijenvolken van imkers, waardoor voor de wilde bijen geen voedsel overblijft.
  • Elektromagnetische straling
  • Windmolens
  • Verschillende bijenziektes.

Bron: https://beelife.nl/blog-news/waarom-gaat-het-slecht-met-de-bij. Daar is ook meer achtergrondinformatie bij de verschillende oorzaken te vinden.

Onder de inzenders van de goede antwoorden zijn 9 bijenhotels verloot. De winnaars krijgen een berichtje dat zij een afspraak kunnen maken om hun prijs af te halen.