Toekomstagenda Loon op Zand over vuurwerk

Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de door inwoners opgestelde Toekomstagenda van Loon op Zand vast. 

Over vuurwerkoverlast staat daarin het volgende:

“We zijn ons bewust van de problematiek rondom vuurwerk en kiezen voor een gepast beleid. Rond Oudjaarsnacht ervaart mens en dier overlast van vuurwerk. Overlast komt in vele vormen. Dit zijn zowel de (plotselinge) (harde) knallen als de stank, luchtvervuiling en de angst om slachtoffer te worden van ondoordacht, weggegooid vuurwerk. De jaarwisseling is mede daardoor het gevaarlijkste feest van het jaar. Het feest telt gemiddeld 1 dode en 500 gewonden met 11.000 incidenten. Dit blijkt uit het onderzoek van de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid).

De productie van vuurwerk brengt schade toe aan de economie, mens en milieu. Per jaar vallen er gemiddeld 400 doden in de vuurwerkfabrieken in China. 95% van al het vuurwerk wordt in China gemaakt. De website van Milieu Centraal geeft aan dat het afsteken van vuurwerk leidt tot milieuvervuiling. De zware metalen die vrijkomen bij inademing zijn schadelijk voor de gezondheid. Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. Als laatste zijn de (brand)schade en vernielingen door vuurwerk een financiële strop voor de betrokkenen.”

“De mening over vuurwerk is opgehaald bij een meerderheid van de Nederlandse bevolking en deskundigen zoals artsen en de OVV. We vinden dat er actie ondernomen moet worden om van de jaarwisseling weer een veilig en gezellig feest voor iedereen te maken.

Hieronder lees je een aantal suggesties om in de toekomst te veranderen:
1.Een (deel)verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Inwoners mogen dit afstemmen met bewoners in hun wijk of straat.
2. Verkopers verplichten om gratis veiligheidsbrillen te geven bij de verkoop van vuurwerk.
3. Verkopers verplichten om veiligheidsvoorschriften uit te delen bij de verkoop van vuurwerk.
4. Inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten rond de jaarwisseling.
5. Het organiseren van professionele vuurwerkshows. Zo krijgt de gemeente weer de regie.
6. Meer nadruk op opsporen en bestrijden van illegaal vuurwerk.
7. Contact met andere gemeentes om bijvoorbeeld vuurwerktoerisme te voorkomen.
8. Meldpunt voor overlast vuurwerk opzetten en de overlast registreren.”

Nieuws

Vuurwerk Uit de
Toekomstagenda van
de Gemeente Loon op zand

Op 11 april 2019 stelde de gemeenteraad de door inwoners opgestelde Toekomstagenda van Loon op Zand vast. 

Over vuurwerkoverlast staat daarin het volgende:

“We zijn ons bewust van de problematiek rondom vuurwerk en kiezen voor een gepast beleid. Rond Oudjaarsnacht ervaart mens en dier overlast van vuurwerk. Overlast komt in vele vormen. Dit zijn zowel de (plotselinge) (harde) knallen als de stank, luchtvervuiling en de angst om slachtoffer te worden van ondoordacht, weggegooid vuurwerk. De jaarwisseling is mede daardoor het gevaarlijkste feest van het jaar. Het feest telt gemiddeld 1 dode en 500 gewonden met 11.000 incidenten. Dit blijkt uit het onderzoek van de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid).

De productie van vuurwerk brengt schade toe aan de economie, mens en milieu. Per jaar vallen er gemiddeld 400 doden in de vuurwerkfabrieken in China. 95% van al het vuurwerk wordt in China gemaakt. De website van Milieu Centraal geeft aan dat het afsteken van vuurwerk leidt tot milieuvervuiling. De zware metalen die vrijkomen bij inademing zijn schadelijk voor de gezondheid. Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. Als laatste zijn de (brand)schade en vernielingen door vuurwerk een financiële strop voor de betrokkenen.”

“De mening over vuurwerk is opgehaald bij een meerderheid van de Nederlandse bevolking en deskundigen zoals artsen en de OVV. We vinden dat er actie ondernomen moet worden om van de jaarwisseling weer een veilig en gezellig feest voor iedereen te maken.

Hieronder lees je een aantal suggesties om in de toekomst te veranderen:
1.Een (deel)verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Inwoners mogen dit afstemmen met bewoners in hun wijk of straat.
2. Verkopers verplichten om gratis veiligheidsbrillen te geven bij de verkoop van vuurwerk.
3. Verkopers verplichten om veiligheidsvoorschriften uit te delen bij de verkoop van vuurwerk.
4. Inwoners te stimuleren en te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten rond de jaarwisseling.
5. Het organiseren van professionele vuurwerkshows. Zo krijgt de gemeente weer de regie.
6. Meer nadruk op opsporen en bestrijden van illegaal vuurwerk.
7. Contact met andere gemeentes om bijvoorbeeld vuurwerktoerisme te voorkomen.
8. Meldpunt voor overlast vuurwerk opzetten en de overlast registreren.”