Over lokaal opgewekte energie

Vanuit de werkgroep Bouw en Energie van stichting Wereldgemeente Loon op Land is in 2015 het lokale energiecollectief ECLoZ | om ontstaan. Doelstelling: dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Samen met inwoners en ondernemers in de gemeente wordt gewerkt aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Met energiebesparingsacties timmert ECLoZ de laatste maanden volop aan de weg. Dit artikeltje gaat over het duurzaam opwekken van energie in lokale projecten.

Lokale projecten duurzame opwek van energie

Het eerste opwekkingsproject van ECLoZ was KwatrijnZon, 432 zonnepanelen op de Kwatrijnstal van Sjaak Sprangers in het buitengebied van Kaatsheuvel. Vanaf 19 september 2017 wordt hier stroom opgewekt. Sinds de start van het project is er ruim 425 MWh energie geleverd! De milieuvoordelen hiervan worden via een openbaar toegankelijke website bij SolarEdge weergegeven in bespaarde CO2-uitstoot  c.q. geplante bomen. Hieronder de stand per 1 februari 2021.

Ook in de kern van Kaatsheuvel wordt voor ECLoZ stroom opgewekt. Op sporthal De Werft liggen 224 zonnepanelen, die sinds mei 2019 stroom leveren. Bij dit project WerftZon is op 18 december de mijlpaal van 100 MWh opwek  bereikt. Er is bijna 40.000 kg CO2 uitstoot bespaard. Ook dit is allemaal te volgen op de WerftZon-pagina bij Solar Edge.

 

In januari 2020 gingen de 4 windturbines van SpinderWind draaien, een windmolenproject op de voormalige vuilstortplaats De Spinder in Tilburg-Noord. Dit project is ontwikkeld door 11 lokale energiecoöperaties in de regio, waaronder ECLoZ, en levert energie voor 7.500 huishoudens. Ook van deze bron is op elk moment de actuele opwek te bekijken door een app op de website van SpinderWind.

 

Op een winderige dag is het fenomenaal wat opgewekt wordt. Hieronder een momentopname op 20 januari  j.l.

In de loop van dit jaar wordt er meer bekend over twee beoogde nieuwe zonneprojecten in onze gemeente.

Energie uit eigen gemeente: 100% groen, lokaal en zonder winstoogmerk.

Wat gebeurt er nu met al die opgewekte stroom? ECLoZ | om verkoopt deze aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Om is een energieleverancier zonder winstoogmerk, opbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten en het verlagen van de energietarieven. Meer dan 50 lokale energiecoöperaties leveren hun energie aan om.

Mooi toch, als je kunt zeggen: mijn energie komt van lokale duurzame bronnen!

Afgelopen maanden werd een HIEROM-actie gevoerd. ECLoZ deed daar aan mee met onderstaande advertentie in lokale media. Dat heeft weer een aantal nieuwe klanten opgeleverd.

Misschien een idee, om ook over te stappen op lokale energie van om | nieuwe energie? Meer informatie op ecloz.nl.

Nieuws

Over lokaal opgewekte energie

Vanuit de werkgroep Bouw en Energie van stichting Wereldgemeente Loon op Land is in 2015 het lokale energiecollectief ECLoZ | om ontstaan. Doelstelling: dat de gemeente Loon op Zand in 2045 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Samen met inwoners en ondernemers in de gemeente wordt gewerkt aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Met energiebesparingsacties timmert ECLoZ de laatste maanden volop aan de weg. Dit artikeltje gaat over het duurzaam opwekken van energie in lokale projecten.

Lokale projecten duurzame opwek van energie

Het eerste opwekkingsproject van ECLoZ was KwatrijnZon, 432 zonnepanelen op de Kwatrijnstal van Sjaak Sprangers in het buitengebied van Kaatsheuvel. Vanaf 19 september 2017 wordt hier stroom opgewekt. Sinds de start van het project is er ruim 425 MWh energie geleverd! De milieuvoordelen hiervan worden via een openbaar toegankelijke website bij SolarEdge weergegeven in bespaarde CO2-uitstoot  c.q. geplante bomen. Hieronder de stand per 1 februari 2021.

Ook in de kern van Kaatsheuvel wordt voor ECLoZ stroom opgewekt. Op sporthal De Werft liggen 224 zonnepanelen, die sinds mei 2019 stroom leveren. Bij dit project WerftZon is op 18 december de mijlpaal van 100 MWh opwek  bereikt. Er is bijna 40.000 kg CO2 uitstoot bespaard. Ook dit is allemaal te volgen op de WerftZon-pagina bij Solar Edge.

In januari 2020 gingen de 4 windturbines van SpinderWind draaien, een windmolenproject op de voormalige vuilstortplaats De Spinder in Tilburg-Noord. Dit project is ontwikkeld door 11 lokale energiecoöperaties in de regio, waaronder ECLoZ, en levert energie voor 7.500 huishoudens. Ook van deze bron is op elk moment de actuele opwek te bekijken door een app op de website van SpinderWind.

Op een winderige dag is het fenomenaal wat opgewekt wordt. Hieronder een momentopname op 20 januari  j.l.

In de loop van dit jaar wordt er meer bekend over twee beoogde nieuwe zonneprojecten in onze gemeente.

Energie uit eigen gemeente: 100% groen, lokaal en zonder winstoogmerk.

Wat gebeurt er nu met al die opgewekte stroom? ECLoZ | om verkoopt deze aan om | nieuwe energie, coöperatie van energiecoöperaties. Om is een energieleverancier zonder winstoogmerk, opbrengsten worden geïnvesteerd in nieuwe duurzame projecten en het verlagen van de energietarieven. Meer dan 50 lokale energiecoöperaties leveren hun energie aan om.

Mooi toch, als je kunt zeggen: mijn energie komt van lokale duurzame bronnen!

Afgelopen maanden werd een HIEROM-actie gevoerd. ECLoZ deed daar aan mee met onderstaande advertentie in lokale media. Dat heeft weer een aantal nieuwe afnemers opgeleverd.

Misschien een idee, om ook over te stappen op lokale energie van om | nieuwe energie? Meer informatie op ecloz.nl.