Wereldvoedseldag 2019

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Dit jaar vieren we het met een wereldlunch in Restaurant Kapel Park Vossenberg.

Weet hoe groen je eet

Wat je eet heeft niet alleen invloed op jezelf, het heeft ook invloed op de aarde.